Skip to content

FAQs

2020-01: Hvor mange punkter skal der måles i, når det interne støjbidrag skal dokumenteres? Og hvor skal de placeres?

Svar 2020-01

Overordnet skal der måles i 3 eller flere punkter fordelt så man undgår at måle for høje eller for lave støjbidrag på grund af eventuelle stående bølger. Hvis der er tale om en klagesag, bør klager udpege det rum og de punkter, hvor støjen opleves kraftigst/mest generende og målingerne skal foretages i ét eller flere af disse punkter. Det er det midlede støjbidrag, der skal rapporteres. Referencelaboratoriets Orientering 43 fra 2010 giver et overblik over antallet af målepunkter og placeringen af disse både når der måles ”almindelig støj” og når der måles lavfrekvent støj eller infralyd. Der refereres til de vejledninger, orienteringer og tillæg, der er gældende.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top