Skip to content

FAQs

2022-02 Recent World Health Organization regulatory recommendations are not supported by existing evidence

Den europæiske del af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har for nylig offentliggjort reviderede anbefalinger for eksponering af transportstøj, der har til formål at begrænse sundhedsskadelige virkninger. WHO’s nyligt anbefalede “sikre” grænse for eksponering af flystøj er lavere end de grænser, der i øjeblikket er vedtaget af de fleste europæiske lande. WHO definerer “sikker eksponering” som det niveau, der svarer til en generel forekomst på 10 % stærkt generede. De reviderede anbefalinger er baseret på et begrænset udvalg af publikationer udgivet efter år 2000. Omkring halvdelen af de citerede undersøgelser er baseret på ikke-standardiserede spørgeskemaer samt på udvælgelse af respondenter og definitioner af rater for geneprævalens, som overvurderer genen. En genanalyse af et større og mere repræsentativt udvalg af undersøgelser, der bygger på standardprocedurer, viser, at der ikke er sket betydelige ændringer i forekomsten af høje gener fra flystøj, og at den eksisterende evidens ikke understøtter WHO’s reviderede anbefalinger.

Reference: The Journal of the Acoustical Society of America 148-2, p511 (2020); https://doi.org/10.1121/10.0001643.
Vol. 148-2, pp. 511–517, Truls Gjestland, JASA

Kategorier Ny viden
Back To Top