Skip to content

FAQs

2008-05: Når et støjvilkår skal overholdes, skal man så for en målt eller beregnet støjbelastning tage hensyn til ubestemtheden af på støjbelastningen, når det afgøres, om dette er tilfældet?

Ja, ubestemtheden indgår, fordi støjgrænsen skal være signifikant overskredet med mindst ubestemtheden på støjbelastningen. Dette kan også udtrykkes ved, at hvis støjbelastningen minus ubestemtheden ikke overskrider støjgrænsen, vil miljømyndigheden normalt ikke gribe ind.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top