Skip to content

FAQs

2022-01 Wind turbine audibility and noise annoyance in a national U.S. survey: Individual perception and influencing factors

Resumé:

Artiklen omhandler en amerikansk landsdækkende undersøgelse sponsoreret af det amerikanske energiministerium. Faktorer, der påvirker udendørs hørbarhed og støjgener fra vindmøller, blev evalueret. Vindmølle- og baggrundsstøjniveauet på en sommerdag blev estimeret ved 1043 respondenter. Vindmøllens lydniveau var den mest klare parameter for forudsigelse af hørbarhed, men vindmøllens lydniveau havde kun en svag, omend betydelig forudsigelse for støjgener. For hver 1 dB stigning i vindmøllens lydniveau (L1h-max) steg sandsynligheden for at høre en vindmølle på ens ejendom med 31 % [Oddsforhold (OR): 1,31; 95 % CI (konfidensinterval): 1,25-1,38], og sandsynligheden for at flytte til det næste geneniveau steg med 9 % (OR: 1,09; 95 % CI: 1,02-1,16). Mens parametren for hørbarhed var overvældende afhængig af vindmøllens lydniveau, kunne støjgener bedst forklaret ved parametren visuel gene (OR: 11,0; 95 % CI: 4,8-25,4).

De endelige modeller forudsiger korrekt parametrene hørbarhed og gene for henholdsvis 80 % og 62 % af individerne. Resultaterne viser, at blandt personer, der ikke har personlige fordele af vindmølleprojekterne, er borgernes toleranceniveau (Community Tolerance Level, CTL) for vindmøllestøj for USA på linje med det internationale gennemsnit, hvilket yderligere understøtter observationer om, at samfundet er mindre tolerante over for vindmøllestøj end over andre almindelige miljøstøjkilder ved tilsvarende A-vægtede lydniveauer.

Reference: The Journal of the Acoustical Society of America 146, 1124 (2019); https://doi.org/10.1121/1.5121309.
Vol. 146-2, p. 1124, T. Ryan Haac, Kenneth Kaliski, Matthew Landis, Ben Hoen, Joseph Rand, Jeremy Firestone, Debi Elliott, Gundula Hübner and Johannes Pohl

Kategorier Ny viden
Back To Top