Skip to content

FAQs

2024-01: Et laboratorium skal i forbindelse med en støjkortlægning af en virksomhed fastlægge immissionspunkter omkring virksomheden, herunder i et område, der i kommuneplanrammen er udlagt til blandet boliger og erhverv (områdetype 3), men i lokalplanen er udlagt til erhverv (områdetype 2). Der er i det konkrete område ingen boliger, og spørgsmålet er derfor, om der overhovedet skal placeres immissionspunkter i området? Normalt vil man jo placere immissionspunkter i nærheden af boliger på opholdsarealer og/eller på facader

Back To Top