Skip to content

FAQs

2023-04: Et laboratorium spørger om, hvad den vejledende grænseværdi er på udendørs opholdsarealer for områder udlagt til kontorer i henhold til Miljøstyrelsen vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje.


Svar:  Der er samme grænseværdi for områdets udendørs opholdsarealer som ved facader til bygninger:
Grænseværdierne gælder for områder, som beskrevet i vejledningens afsnit 2.2.1: Områder udlagt til liberale erhverv, hvor der ikke er boliger, kan udlægges ved støjniveauer op til 63 dB. Det gælder blandt andet for kontorerhverv, hoteller og tilsvarende. Butikserhverv kan i særlige situationer udlægges ved støjniveauer helt op til 68 dB.

Det fastslås også i vejledningens afsnit i 2.3 i tekstboksen markeret med gult: Generelt gælder det, at støjgrænserne skal overholdes alle steder i det område, man ser på, herunder både ved facaden af bygningerne og på de udendørs opholdsarealer. Der kan dog i lokalplanen fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme, som fx parkeringsarealer og fortovsarealer.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top