Skip to content

FAQs

2023-01 The Nord2000 prediction method for road traffic noise-outline and validation, and application in environmental noise mapping

I 2006 blev Nord2000 metoden offentliggjort, der omfatter forudsigelse af støjeksponering af boliger tæt ved veje. Dernæst, i 2007, blev den indført som den officielle metode af Miljøstyrelsen til sager, hvor der skulle træffes beslutninger af miljømæssige myndigheder. Siden da er metoden blevet forbedret og der er blevet udviklet software som er blevet fejlrettet grundigt. Forskere har siden da anvendt trafikstøjs­beregninger ved brug af Nord2000-metoden ved forskning i sundhed og gene fra trafikstøj. I 2019 blev der udført en række af længerevarende målinger i felten som et supplement til den validering, der blev lavet i forbindelse med udvikling af metoden. Dette blev til dels udført for at øge offentlig tiltro til beregnede trafikstøjsniveauer. Målingerne blev udført for at undersøge forbindelsen mellem de varierende støjniveauer over tid, og det beregnede gennemsnitlige støjniveau for året Lden. Denne viden kan støtte og nuancere forklaringer af hvordan befolkningen er, eller vil blive, påvirket af støjniveauer fundet ved Lden. Artiklen giver en oversigt over simple funktioner i Nord2000 med vægt på validering af metoden og især udfaldet af de nye længerevarende målinger.

I undersøgelsen blev der udført sammenlignelige støjmålinger og -beregninger for 4 lokationer nær ved Jyllandsmotorvejen E45. Målingerne varede ca. 3 måneder. På hver lokation blev støjen målt i 2 mikrofon­positioner: Én tæt på motorvejen og én ved den nærmeste bolig. Trafikken på motorvejen blev registeret i alle 4 spor på timebasis. Sammen med vejrdata kunne støjen Lden herefter beregnes med Nord2000 og sammenlignes med de tilsvarende målte data på timebasis. Alle måledata/beregningsdata blev sorteret efter de faktiske vindforhold og inddelt i de samme fire vejrklasser, som benyttes i Nord2000 til udregning af Lden. Resultaterne viste, at forskellen mellem de beregnede og de målte støjniveauer (Lden) varierede mellem 0,1 dB og 4 dB i de 4 lokationer langs E45, dvs. at der måltes mindre værdier end der blev beregnet med Nord2000.

Kilde: The Journal of the Acoustical Society of America 153, (Juli 2023), Jørgen Kragh, Erik Thysell, Per Finne, Frank Pedersen, Lene Michelsen, Jakob Fryd. https://doi.org/10.1121/10.0020275

Kategorier Ny viden
Back To Top