Skip to content

FAQs

2023-02: Er der krav til maksimalværdien for togstøj ved opførelse af nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder?

Nej. For nye boliger opført i eksisterende støjbelastede byområder (huludfyldning) er der ikke krav til LAmax jf. ”Tillæg til vejledning 1/1997: ”Støj og vibrationer fra jernbaner”, juli 2007 afsnit 1.1.2. Heraf fremgår, at når de givne forudsætninger i øvrigt overholdes, ”skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier”.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top