Skip to content

FAQs

2022-03 The effects of environmental noise on children’s cognitive performance and annoyance

Kun abstract læst.

For at undersøge, hvordan støj påvirker børns kognitive processer, er der udført laboratorieforsøg med børns opmærksomhed, korttidshukommelse, beregning- og læsearbejde, mens de blev udsat for støjstimuli af 3 forskellige støjtyper: Vejtrafikstøj, lavfrekvent støj og hvid støj. Støjniveauerne for støjstimuli varierede fra 35 dB(A) til 65 dB(A) for at simulere indendørs akustiske forhold. Varigheden af støjstimuli i hvert eksperiment var den samme som varigheden af den kognitive opgave, som de skulle udføre. I alt 248 børn i alderen 7-12 år deltog i disse fire eksperimenter. I hvert eksperiment blev de bedt om at afslutte forskellige kognitive opgaver under forskellige støjforhold og derefter at evaluere genen fra de forskellige støjstimuli. Det blev konkluderet, at:

1) Uanset støjtypen påvirkede støjniveauet direkte børnenes subjektive gener snarere end deres kognitive præstation. De subjektive gener steg lineært med støjniveauet. De subjektive gener var derfor mere egnet til at bestemme støjniveauets indvirkning på børn.

2) Den kognitiv præstation var ikke afhængig af støjniveau, men mere af støjtypen, især for yngre børn i alderen 7-10 år.

3) Støjtype og ikke-akustiske faktorer, såsom alder og køn, havde signifikante indvirkning på de subjektive gener og den kognitive præstation. For de mere komplicerede kognitive arbejdsopgaver, sås det , at jo større alder, desto større indflydelse havde støjtypen på de subjektive gener. For den kognitive ydeevne sås det, at jo yngre barnet var, desto mere påvirket af støjtypen var det. Dette gjaldt især for lavfrekvent støj, som generelt let forårsagede en dårligere kognitiv ydeevne. Drenge var mere modtagelige for de forskellige støjtyper end piger, og de udviste højere støjgener end piger.

4) udførelsen af komplicerede kognitive opgaver var mere påvirket af støj end simple opgaver.

Applied Acoustics Vol. 198 (sept. 2022), Article 108995, Lan Zhang, Hui Ma. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108995

Kategorier Ny viden
Back To Top