Skip to content

FAQs

2021-01: Kan der kun måles støj fra haglvåben hos naboer til skydebaner fra 1. maj til 1. august?

2021-01 Kan der kun måles støj fra haglvåben hos naboer til skydebaner fra 1. maj til 1. august?

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2017 og 2018 ”Undersøgelse af støj fra haglvåben” Del 1 og Del 2.

I Del 2 er der i afsnit 6 en række anbefalinger vedr. måling og beregning af støj fra haglvåben. Anbefalingernes punkt 8 om måling af støjen hos naboerne til skydebanen er på grund af et manglende punktum uklart og kan forstås derhen, at der kun kan måles støj i perioden 1. maj til 1. august.

Punkt 8 burde rettelig have været:

8) Hvis støjen hos naboerne ønskes dokumenteret ved målinger, skal der måles under meteorologiske forhold, der er mere restriktive end angivet i [6]. Kravene til meteorologi er gældende også på afstande mindre end 1500 m, og vindhastighedskomposanten i lydudbredelsesretningen skal ligge i området 2-5 m/s. I perioden 1. maj til 1. august og tidsmæssigt fra kl. 09 til kl. 17 (angivet som sommertid) skal det være helt overskyet 8/8, uanset afstanden mellem skydebane og naboen.

Punkt 8 er en skærpelse af de krav, der stilles til målinger hos naboerne, der er angivet Miljøstyrelsens Vejledning 2/1995 ”Beregning og måling af støj fra skydebaner” på side 32. Kravene til målinger i Vejledning 2/1995 og anbefalingerne i punkt 8 kan samles i nedenstående 8 punkter:

  1. Nedenstående krav gælder for alle afstande til skydebanen (også ved afstande mindre end 1500 meter).
  2. Vindhastighed og -retning måles i 10 meters højde over et repræsentativt, frit beliggende sted mellem skydebane og støjmålepunktet.
  3. Vindretningen målt som 10 minutters middelværdier må ikke afvige mere end 45° fra retningen fra standpladsen til støjmålepunktet.
  4. Vindhastighedskomposanten målt som 10 minutters middelværdier skal være 2-5 m/s.
  5. Hvis der måles i perioden 1. maj til 1. august om dagen kl. 09 til 17 (angivet som sommertid), skal det være helt overskyet.
  6. Hvis der måles uden for denne periode, skal det være mindst halvt overskyet.
  7. Mål ikke i perioden 1 time før og efter solopgang eller i perioden en time før og efter solnedgang.
  8. Mål ikke når der er snedække.
Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top