Skip to content

FAQs

2015-06: Hvad er forskellen på en virksomheds støjbidrag og støjbelastning i et målepunkt hos en nabo.

Lydtrykniveau/støjniveau/støjbidrag kan direkte måles med en lydtrykmåler med passende tids- og midlingsindstilling samt frekvensvægtning. I forbindelse med ekstern støj benyttes ofte betegnelsen LAeq hvor ”A” angiver, at der er A-vægtet og ”eq” (equal) angiver, at der er midlet. L står for ”level” og angiver, at der er tale om et lydtrykniveau (og ikke direkte et lydtryk i bar, pascal eller lign.) beregnet grundlag af en logaritmeformel.

 

Når der er tale om støjbelastning Lr (på engelsk noise rating) er der adderet et tillæg for den ekstra gene, som karakteren af støjen eller tidspunktet giver anledning til. Hvis kilden ikke er i konstant drift kan Lr også indeholde en tidskorrektion. Hvis der er tydelig hørbare toner og/eller impulser i støjen fra en virksomhed, udløses et tillæg på 5 dB i de immissionspunkter, hvor dette er gældende. Tillægget udløses, fordi støj med indhold af tydeligt hørbare toner eller impulser er mere generende end støj uden dette indhold. Der kan læses mere om genetillæg i MST vejledning 6/1984.

 

For trafik- og togstøj benyttes indikatoren Lden (day, evening, night level), hvor der til det beregnede støjniveau adderes 5 dB i aftenperioden og 10 dB i natperioden. Disse tillæg gives, fordi støjen (alt andet lige) er mere generende i aftenperioden (hvor man ønsker at slappe af) og i natperioden (hvor man ønsker at sove). Lden er nærmere beskrevet i MST vejledning 4/2006.

Se også svar 2013-06.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top