Skip to content

FAQs

2015-05: Hvad er referenceperiode for lavfrekvent støj (10-160Hz)? Skal der varighedskorrigeres, hvis støjkilden kun er tændt i 5 minutter ad gangen.

Ifølge MST orientering 9/1997 er referenceperioden 10 minutter. På side 24 kan man læse, at ”hvis der er tale om intermitterende støj, som er målt i et tidsrum på mindre end 10 minutter, korrigeres til en referenceperiode på 10 minutter”. Referencelaboratoriet tolker dette som, at der, hvis kilden er i drift i mindre end 10 minutter, skal varighedskorrigeres til 10 minutter.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top