Skip to content

FAQs

2015-03: En kommune spørger, om der kan forventes tydeligt hørbare impulser i støjen fra en nyanlagt kunststofbane. I eksemplerne i MST vejledning 5/1984 (afsnit 9.8.2) er ikke angivet støj fra boldspil.

Hvis der er bander om (kunststof)banen, vil fodboldspil normalt give anledning til tydeligt hørbare impulser, når hårde bolde med stor fart rammer disse. Bolde, der rammer målrammen på en almindelig græsbane, kan også give impulslyde. Og så er der spillerenes spark til bolden, der muligvis kan være så hårde, at det kan give tydelige impulser hos naboerne.
Vejledning 5/1985 angiver 5 eksempler på impulsholdige støjkilder, men der er mange flere end de nævnte.
Om impulslydene også er tydeligt hørbare hos naboerne, afhænger bl.a. afstanden, skærmningsforhold og baggrundsstøjen.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top