Skip to content

FAQs

2015-02: En dagligvarebutik planlægges opført op ad et tidligere sommerhusområde, der er under omdannelse til åben lav boligbebyggelse. Nogle grunde har stadig sommerhusstatus. Gælder de mere restriktive grænseværdier for sommerhusområder stadig for de tilbageværende sommerhuse?

Ja, det er den faktiske anvendelse, der er afgørende for fastsættelsen af grænseværdierne. Men grænseværdierne i MST vejledning 5/1984 er vejledende, og kommunen kan fastsætte andre grænseværdier.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top