Skip to content

FAQs

2014-01: En kommune har givet en virksomhed dispensation til at udvide dagperioden i tidsrummet kl. 06-07. Når virksomheden har fået en dispensation, er det vel dagperioden (jf. afsnit 2.2.5 i MST vejledning 5/1984), som er blevet rykket til start kl. 06 – og dermed skal grænseværdien overholdes indenfor de værste 8 timer i dagperioden kl. 06-18? Eller skal tidsrummet kl. 06-07 fortsat midles over de værste 30 minutter (natperiode)?

Den første tolkning er korrekt. Dispensationen går på, at referencetidsrummet om dagen udvides med en time, så støjgrænsen for dagperioden også er gældende for timen mellem kl. 06 og 07.

I dagperioden, som nu er kl. 6-18, er referencetidsrummet derfor 8 timer.

Kravet til maksimalværdien i natperioden i områdetype 3-6 (jf. afsnit 2.2.2 i MST vejledning 5/1984) bortfalder i perioden kl. 06-07

Back To Top