Skip to content

FAQs

2013-05: I forbindelse med støj fra en koncert i en idrætshal spørges der, om der skal måles lavfrekvent støj ved en nabos facade. Der er tale om etagebyggeri.

Man kan i Orientering fra MST 9/1997 på side 20 læse, at LF-støjen skal måles indendørs og ikke udendørs pga. måletekniske problemer med baggrundsstøj mv. Dette gælder også, selvom støjen ikke genereres i klagers ejendom. Hvis også den almindelige støj fra koncerten skal dokumenteres, skal denne måles eller beregnes udfor det mest belastede vindue til et opholdsrum.

 

Til dette har Miljøstyrelsen nedenstående bemærkninger:

Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj fra 1997 er kun tænkt som et redskab til myndighederne, der skal håndtere sager med lavfrekvent støj. Orienteringen indeholder ikke vejledende støjgrænser, men ”kun” anbefalede støjgrænser, som myndighederne kan tage udgangspunkt i forbindelse med sagsbehandlingen.

 

Det som tilsynsmyndigheden skal vurdere er, om der er tale om en væsentlig støjulempe og om der skal gribes ind over for støjen. Myndigheden skal således foretage en samlet vurdering: Hvornår og hvor ofte er støjen til stede, er den sæsonbetonet, eller er der særlige periodevise forhold, der har betydning for, om der kan måles støj, der overstiger de anbefalede støjgrænser og hvor meget. Herunder må myndigheden også vurdere om støjgenen evt. er værst med åbne vinduer.

 

Når orienteringen dog tager udgangspunkt i, at der skal måles med lukkede vinduer, er det ikke, fordi det kun er støjforholdene i denne situation, der kan gribes ind over for, men fordi lavfrekvent støj erfaringsvis ofte er tydeligst, når vinduerne er lukkede. Når vi i andre sammenhænge opererer med udendørs grænseværdier (og det er det næsten altid) er det jo, fordi de skal sikre acceptable forhold, også når man opholder sig udenfor i haven eller på terrassen eller indendørs med åbne vinduer.

 

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der godt kan være grundlag for at gribe ind, hvis måleresultaterne med åbne vinduer overstiger de anbefalede grænser, selvom måleværdier med lukkede vinduer ikke gør. Det må bero på en samlet konkret vurdering som myndigheden skal foretage, hvor det også kan indgå, om støjkilden typisk er i drift, når der er behov for åbne vinduer – f.eks. om sommeren.

Back To Top