Skip to content

FAQs

2013-04: Klager over støjrapporter En kommune er i tvivl om resultaterne i støjrapport af typen ”Miljømåling – ekstern støj”. Hvor kan kommunen få rapporten vurderet? Til hvem kan man klage over rapportens kvalitet?

Alle på listen over godkendte laboratorier kan foretage en vurdering af en støjrapport. Man bør være opmærksom på, om det valgte firma er uvildigt i sagen. Klager over rapportens kvalitet skal rettes til firmaet, der har udarbejdet denne. DANAK- eller SWEDAK-akkrediterede firmaer vil registrere klagen og vil have procedurer for, hvordan klager behandles. Desuden vil DANAK/SWEDAK i forbindelse med de regelmæssige tilsyn blive forelagt listen over eventuelle klager. For de certificerede gælder en tilsvarende metodik, hvor Certificeringsordningen hvert år registrerer de enkelte certificeredes lister over eventuelle klager.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top