Skip to content

FAQs

2013-03: Ubestemthed ved måling af lavfrekvent støj og infralyd Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9/1997 om ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø” kan man på side 11 læse, at Miljøstyrelsen anbefaler, at ubestemtheden ikke indregnes i vurderingen af, om en grænseværdi er overskredet. Dette gælder indtil genevirkninger ved lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer bedre er belyst. Er dette stadig gældende?

Forholdene siden udgivelsen af Orientering 9/1997 er ikke blevet ”bedre belyst” (citat fra side 11 øverst). Derfor fastholder Miljøstyrelsen, at grænseværdierne som udgangspunkt skal overholdes ”skarpt”, og at ubestemtheden derfor ikke kommer virksomheden til gode. Men kommunens/tilsynsmyndighedens formulering vedrørende overholdelse af grænseværdierne kan være formuleret på en måde, så de almindelige principper for overholdelse af grænseværdier gælder (ubestemtheden kommer virksomheden til gode). Hvis kommunen derimod udformer vilkårene som i eksempel 2.4 side 13 nederst (”Måleresultaterne må ikke være højere end de fastsatte grænser”) eller på lignende måde, så vil kommunen have mulighed for at skride ind, hvis der er den mindste overskridelse.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top