Skip to content

FAQs

2013-02: Støj fra snerydder En beboer har klaget til kommunen over en snerydder, der er særligt støjende. Der er tale om en lille traktor med kost, der kører på offentligt område under rydningen. Kan kommunen gribe ind over for denne type støj?

Da rydningen foregår på offentlig vej/fortov giver Miljøbeskyttelsesloven ikke mulighed for at gribe ind. Når snerydderen er særligt støjende kan politiet evt. hjælpe den støjplagede beboer. Fra Referencelaboratoriets Orientering nr. 40 side 12 citeres: Støj, der frembringes på offentlig vej, for eksempel ved at der benyttes særligt støjende køretøjer hører også under politiets arbejde. Der er fastsat bestemmelser om indretningen af køretøjer, hvor der blandt andet er grænser for støjudsendelsen, og hvis et køretøj er usædvanligt støjende, må det antages, at det er modificeret på en ulovlig måde.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top