Skip to content

FAQs

2012-09: Ubestemthed i planlægningssager Et nyt boligområde ønskes etableret forholdsvis tæt på virksomhed, der støjer (motorsportsbane). Støjberegning viser, at området i et referencepunkt bliver belastet med 48 dB(A), hvor grænsen er 45 dB(A). Ubestemtheden er opgivet til 3-4 dB. Skal man fratrække ubestemtheden i afgørelsen af, om der ’er plads’ til det nye boligområde rent støjmæssigt?

I planlægningssituationer bør beregningsresultater ikke overskride grænseværdien, fordi der så er tale om et ’støjbelastet område’. Det står i planloven, at et støjbelastet område ikke kan udlægges til støjfølsom arealanvendelse (som fx boliger), med mindre der i planen indgår bestemmelser om afskærmning eller tilsvarende, som kan sikre mod støjulemper. Ubestemtheden indgår således ikke i vurderingen af, om en grænse er overskredet.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top