Skip to content

FAQs

2012-08: LF-støj i egen bygning En kommune har formuleret følgende i en miljøgodkendelse jf. Miljøstyrelsens Orientering 9/1997: Virksomhedens bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs, må ikke overskride følgende grænseværdier. (1)Virksomheden ønsker dette rettet til:Virksomhedens bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i andre bygninger, må ikke overskride følgende grænseværdier. (2)Bygningen, hvori virksomheden er beliggende, indeholder også andre virksomheder. Kommunen spørger, om støjgrænserne ikke også gælder for disse?

I den nævnte Orientering nr. 9/1997 er grænseværdierne givet i forhold til anvendelsen af rummene: 1) beboelsesrum, 2) kontorer/undervisningslokaler eller 3) øvrige rum i (andre) virksomheder. Støjen i egen virksomhed er ikke dækket af denne orientering, her gælder arbejdstilsynets regler. Orienteringens anbefalede grænser gælder således også andre virksomheder i samme ejendom, men som sagt opdelt efter rummenes anvendelse.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top