Skip to content

FAQs

2012-07: Ny meteorologisk ramme Er det tilladt at anvende ”Ny meteorologisk ramme for måling af støj fra virksomheder”, Rapport 148, 1991 ved ”Miljømåling – ekstern støj”?

Den meteorologiske ramme i Vejledning 6/1984 er ikke formelt udskiftet med den udvidede ramme fra Rapport 148. Men den udvidede ramme kan benyttes i praksis, idet det anføres, at ”nye undersøgelser af lydudbredelse (Rapport 148) har påvist, at der ikke opnås anderledes måleresultater ved måling inden for den udvidede meteorologiske ramme end inden for rammen i Vejledning 6/1984” (eller en tilsvarende formulering). Rapportens resultater er implementeret i programmet Meteo.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top