Skip to content

FAQs

2012-04: Støj fra skraldebil Et boligselskab får hentet affald med et mobilt sugeanlæg monteret på en skraldebil. Der er en del støj fra skraldebilen, der holder på offentlig vej under tømningen. Beboerne omkring tømningsstedet er generet af støjen fra tømningen, der varer ca. 45 minutter og foregår én gang om ugen. Desuden er der i boligforeningen et stationært sugeanlæg, der suger affald fra de enkelte affaldsskakte til det centrale opsamlingssted, hvor skraldebilen afhenter affaldet. Giver Miljøbeskyttelsesloven mulighed for at regulere støjen fra skraldebilen og det stationære anlæg?

Da skraldebilen holder på offentlig vej giver Miljøbeskyttelsesloven ikke mulighed for indgriben. Med hensyn til det stationære anlæg ejes det af et boligselskab og ikke af en virksomhed, hvorfor Miljøbeskyttelsesloven heller ikke her giver mulighed for regulering. Kommunen kan dog i henhold til §18 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen udarbejde et tomgangsregulativ, hvor motoren påbydes standset efter fx 1 minut. Men ofte vil der i et tomgangsregulativ være en undtagelse for biler, der skal bruge motorkraft til komprimering af affald, opretholdelse af trykluft m.m., hvorfor et sådant regulativ næppe heller kan benyttes i forbindelse med den aktuelle sag. Hertil kommer, at kommunen i sit udbud af renovationsarbejdet kan stille krav om, at der benyttes støjsvage køretøjer, og at afhentning af renovation sker inden for nærmere fastsatte tidsrum.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top