Skip to content

FAQs

2012-01: Støj fra nødanlæg Findes der retningslinjer for, hvordan støj fra nødanlæg, fx sikkerhedsventiler, der støjer fx 0-4 gange 3 minutter pr. år, skal fortolkes i forhold til fastlæggelse af en virksomheds samlede støjbelastning? I hvilken grad skal sådanne kilder, der meget sjældent er i brug, medregnes?

I Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 afsnit 7.2 ”Målebetingelser” og vejledning 5/1993 afsnit 2 ”Udformning af vilkår” omtales henholdsvis ”de i praksis forekommende mest støjende driftsforhold” og ”fuld, normal drift”. Hovedreglen er, at støj, der forekommer jævnligt som en del af den normale drift, skal medregnes. Det kunne fx være alarmsignalet fra bakkende lastbiler hos en vognmand eller en dagligvareforretning. Støj i forbindelse med nødsituationer skal normalt ikke medregnes, fx brandalarmer. Men hvis der er ventiler, der afblæser som en del af driften, fx i forbindelse med opvarmning af kedler, bør de medtages. Man bør derfor foretage en beregning af støjbidraget under normal drift og supplere denne med støjbidraget fra den ekstraordinære støj (midlet over den aktuelle referenceperiode). Så kan tilsynsmyndigheden afgøre, hvilke grænser der skal gælde i denne situation. Der vil ofte gælde en særskilt grænseværdi for LpAmax om natten.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top