skip to Main Content

FAQs

2011-19: Differentierede grænseværdier på samme grund I en konkret sag er der på en større parcel med blandet bolig og erhverv (områdetype 3 jf. Vejledning 5/1984) overskridelser af grænseværdierne på den del af grunden, der benyttes til erhverv, men ikke på boligdelen af grunden (ved huset og i haven omkring dette). Overskridelserne skyldes en virksomhed på nabogrunden. Spørgsmål a): Skal grænseværdien overholdes overalt på grunden eller kan der tillades overskridelser på erhvervsdelen af grunden? I en anden sag belastes en genbrugsstation med støj fra en nabovirksomhed. Langs skel til nabovirksomheden ligger genbrugsstationens tilkørselsvej, som dermed er den mest støjbelastede del af genbrugsstationens grund. Spørgsmål b): Skal grænseværdien også overholdes på tilkørselsvejen, hvor der normalt ikke færdes mennesker?

a): Som udgangspunkt skal grænseværdien overholdes overalt på grunden. Det er op til kommunen at vurdere, om der kan tillades overskridelser på visse dele af grunden. b): Svaret er som ovenfor, men det virker rimligt at i den konkrete sag at undlade immissionspunkter på tilkørselsvejen.

Back To Top