Skip to content

FAQs

2011-18: Fejl i formel for forbikørselsmålinger i vejledning 5/1993 Mangler der ikke et korrektionsled i formel 7.3.2 i Vejledning 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”?

Jo, hvis ikke forudsætningen om, at forbikørselsstrækningen er meget længere end måleafstanden er overholdt, er den korrekte formel for beregning af kildestyrke målt ved forbikørsel: LW = Leq,t + 10log(t) + 10log(4va) – ΔLg – 10log(v/180°) hvor v er den vinkel, som målemikrofonen ser forbikørselsstrækningen under. Forbikørselsstrækningen er den strækning, som køretøjet tilbagelægger i tidsrummet t. Sidste led korrigerer for, at forbikørselsstrækningen ikke er uendelig lang.
Ovenstående formel er korrigeret i maj 2023, fortegnet foran sidste led var forkert.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top