Skip to content

FAQs

2011-17: Støjgrænser for vindmøller En nabo til en husstandsvindmølle mener at møllen støjer mest ved vindhastigheder under 5 m/s. Vindmøllebekendtgørelsen angiver grænseværdier ved 6 og 8 m/s. Hvilken grænseværdi gælder for vindhastigheder under 5 m/s?

Back To Top