skip to Main Content

FAQs

2011-16: Grænseværdier fra lokalplan eller for den faktiske anvendelse En dagligvarebutik er beliggende på en grund, der støder op til et område med 3 villaer med beboelse, der efter kommunens umiddelbare vurdering er et område med åben, lav bebyggelse. I lokalplanen er området benævnt Industriområde med grænseværdien 60 dB(A) døgnet rundt. Hvilke grænseværdier er gældende: For åben, lav boligbebyggelse (den faktiske anvendelse) eller lokalplanens 60 dB(A) døgnet rundt?

Hvis faktiske anvendelse er mere støjfølsom end den planlagte, bliver den afgørende, dvs. i dette tilfælde er det grænseværdierne for åben, lav boligbebyggelse. Dette er beskrevet afsnit 2.2.3 i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984.

Back To Top