Skip to content

FAQs

2011-14: Slow eller Fast for maksimalværdi af togstøj? En certificeret person spørger om den vejledende grænseværdi for LpAmax (i nogle vejledninger kaldt LAmax) på 85 dB skal måles/beregnes med integrationstid svarende til Slow eller Fast?

Back To Top