Skip to content

FAQs

2011-13: Hvordan indregnes vindmålerens ubestemthed ved vindmøllemålinger? En certificeret har fået angivet måleusikkerhed i forbindelse med kalibreringen af et anemometer (vindhastighedsmåler). Hvordan indregnes anemometerets ubestemthed i den samlede ubestemthed?

Den angivne ubestemthed på 2 dB vindmøllebekendtgørelsen gælder for det beregnede støjniveau, og inkluderer derfor ubestemtheden på måling af vindmøllens kildestyrke. Ved måling af vindmøllers kildestyrke kan anvisningerne i standarden IEC 61400 del 11 benyttes til at fastlægge måleusikkerheden på kildestyrkemålingen.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top