skip to Main Content

FAQs

2011-12: Er der grænseværdier for hotelværelser, når støjen kommer fra egen restaurant eller diskotek? Gælder der grænseværdier for et hotelværelse, der påvirkes af støj fra hotellets egen restaurant/diskotek?

Miljøloven kan ikke regulere dette. Det er hotellets eget problem. Var der tale om støj fra en naborestaurant, skulle de almindelige vejledende grænseværdier lægges til grund.

Back To Top