Skip to content

FAQs

2011-11: Skal der i forbindelse med beregning af vindmøllestøj medtages refleksioner? Skal der ved vindmølleberegninger medregnes refleksioner fra egne bygninger?

Back To Top