skip to Main Content

FAQs

2011-11: Skal der i forbindelse med beregning af vindmøllestøj medtages refleksioner? Skal der ved vindmølleberegninger medregnes refleksioner fra egne bygninger?

Det skal der ikke, vindmøllebekendtgørelsen fastsætter den beregningsmetode, der skal bruges.

Back To Top