Skip to content

FAQs

2011-10: Skal støjen fra en støjkilde på taget dokumenters på facaden? En virksomhed og bolig er beliggende i samme ejendom. På taget af ejendommen har virksomheden en køleenhed placeret. Fra denne er der målt støj internt i boligen (der er beliggende under taget, hvorpå køleenheden er placeret) med lukkede vinduer. Spørgsmålet er: Skal køleenhedens støjbidrag uden for boligens vinduer også måles?

Ja, og 6 dB-metoden er velegnet til dette (se side 53 i Vejledning nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj fra virksomheder”). Generelt skal målinger på facaden sikre, at det ikke er unødige støjgener når vinduerne åbnes eller hvis man opholder sig på en altan.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top