Skip to content

FAQs

2011-08: Er vindgenereret støj reguleret? En nabo til en landmand klager over vindgenereret støj fra plastik. Der er tale om en landmand, der har etableret en lang række buehaller med stålskellet overtrukket med plastik. Hallerne er så store at en traktor kan køre under plastikken. Da plastikken bevæger sig i vinden giver plastikken anledning til støjgener. Er denne støj omfattet af Miljøbeskyttelseslovens regler og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser?

Back To Top