Skip to content

FAQs

2011-06: Vægter antallet af skud ved vurderingen af skudstøj? Skal der medregnes ekstra støjbidrag fra skydebaner, når skuddene forekommer oftere? Med andre ord: er støjbidraget det samme om man skyder ét skud pr. time eller skyder 2000 skud pr. time?

Støjgrænserne for skydebaner afhænger af de tidsrum pr. dag og pr. uge, hvor der skydes, men ikke af hvor mange skud, der afgives indenfor skydetiden. Det kan lægges til grund, at den oplevede gene afhænger mere af, hvor lange tidsrum man kan forvente at høre skud, end af hvor mange skud man hører.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top