Skip to content

FAQs

2011-03: Støj fra brandstation En brandstation ligger klods op af et boligområde. Grundejerforeningen har klaget over støjen fra brandstationen. De føler sig generet både af støj fra vedligehold og afprøvning af udstyr (pumpetest i 30 min. i dagperioden) – men også af støj fra udrykninger. Det er umuligt at køre ud med brandbiler til ildebrand om natten – uden at støjgrænserne overskrides. Spørgsmålet er, om støjen fra dette er reguleret.

Kommunen kan godt gribe ind over for støj fra brandstationen med § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Det er klart, at bilerne skal ud også om natten. Men det kan undersøges, om der kan sættes støjskærme op, om man kan lade være med at bruge udendørs alarmsignaler om natten og undlade udrykningshorn inde på stationens område. Måske kan man afprøve pumper et sted, der er bedre afskærmet i retning mod naboerne.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top