Skip to content

FAQs

2011-01: Rapportering af dele af virksomhedens støjbidrag En sag med en slagterforretning, der har et støjende køleanlæg. Der er KUN køleanlægget, der generer naboen i aften- og natperioden. Kan man i en rapport af typen “Miljømåling – ekstern støj” nøjes med at beskrive støjen fra anlægget og se bort fra støjen fra fx parkeringspladsen?

Det fremgår af vejledning 5/1984 i bl.a. afsnit 7.2 og 7.3, at støjmålinger skal laves under de i praksis forekommende mest støjende driftsforhold. Derfor kan der ikke laves en “Miljømåling – ekstern støj”, der kun beskriver støjen i omgivelserne fra nogle af en virksomheds støjkilder. Det kan med fordel anføres sammen med måleresultaterne, hvor meget støj der kommer fra hvilke støjkilder eller driftssituationer, således er støj fra kørsel inde på en virksomheds område i mange tilfælde gjort op som et selvstændigt bidrag til støjen. Alternativt kan man rapportere støjbidraget – i dette tilfælde fra køleanlægget – som en orienterende støjmåling.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top