Skip to content

FAQs

2010-02: På grund af ombygninger skal en dagligvareforretning fremover have indkørt varer via en rute på fortovet, hvilket kan give støj fra palleløftere, tomgang mv. Skal denne støj medregnes i forretningens støjbidrag?

I tilfælde, hvor støjen frembringes på et område med offentlig adgang kan nedenstående huskeregel ofte bruges: Hvis området kan indhegnes, hører det med til virksomhedens område, og støjkilder på området kan derfor medregnes til virksomhedens støjbelastning. Da et fortov ikke kan indhegnes, skal støjen fra palleløftere mv. i dette tilfælde ikke medregnes.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top