Skip to content

FAQs

2009-20: I forbindelse med beregning af vejtrafikstøj ved en børnehave spørges der, om man kan nøjes med at beregne Lday og sammenholde denne med grænseværdien Lden = 58 dB(A). Børnehaven har åbent fra kl. 07 til 17, som ligger inden for dagperioden defineret i Miljøstyrelsens Vejledning 4/2007 ”Støj fra veje”.

Nej. Det er Lden, der skal beregnes og rapporteres ud fra en betragtning om, at grænseværdien er fastlagt under hensyntagen til den genevirkning, man vil opleve, når man er udsat for trafikstøj over et døgn. Derfor giver det ikke mening at uddrage en del af beregningsresultatet – Lday – og sammenligne denne med grænseværdien. Men man kan til brug for tilsynsmyndighedens sagsbehanding oplyse Lday-værdien i rapporten.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top