skip to Main Content

FAQs

2009-18: En industrigrund deles af tre virksomheder. De tre virksomheder deles om de interne veje til personbiler og lastbiler, og de deles også om en intern p-plads til personalets personbiler. Fra virksomhedens grund vil der være støjbidrag fra personbilkørsel inkl. parkering, fra lastbilkørsel, fra af- og pålæsning af lastbiler ved læsseramper og nogle gange fra kølebiler, som henstilles på p-pladsen med køleanlægget i gang. Hvilke støjbidrag skal regnes som vejtrafikstøj, og hvilke skal regnes som virksomhedsstøj?

Når der ikke er offentlig adgang til at parkere på grunden, er der tale om virksomhedsstøj. Støjen fra trafikken til og fra virksomhederne via denne grund, samt andre støjende aktiviteter på grunden, skal medregnes til de respektive virksomheder.

Back To Top