Skip to content

FAQs

2009-18: En industrigrund deles af tre virksomheder. De tre virksomheder deles om de interne veje til personbiler og lastbiler, og de deles også om en intern p-plads til personalets personbiler. Fra virksomhedens grund vil der være støjbidrag fra personbilkørsel inkl. parkering, fra lastbilkørsel, fra af- og pålæsning af lastbiler ved læsseramper og nogle gange fra kølebiler, som henstilles på p-pladsen med køleanlægget i gang. Hvilke støjbidrag skal regnes som vejtrafikstøj, og hvilke skal regnes som virksomhedsstøj?

Back To Top