Skip to content

FAQs

2009-15: Kan støjen fra et diskotek tildeles et 5 dB impuls- eller tonetillæg? I den aktuelle sag hørtes i klagers lejlighed over diskoteket impulsagtige tromme- og baslyde fra musikanlægget, og man kunne høre passager i musikken, der kortvarigt indeholdt toner.

Toner fra musikken tildeles ikke tonetillæg jf. Miljøstyrelsens Vejledning 3/1982 ”Støj og lugt fra restauranter” side 7. Men toner fra andre kilder fx diskotekets ventilatorer kan godt udløse et tonetillæg. Impulser fra musikken kan godt udløse et impulstillæg, hvis disse er tydeligt hørbare. I modsætning til toner er der ingen objektiv metode til bedømmelse af impulsers hørbarhed, så det er op til måleteknikeren subjektivt at afgøre, om musikken indeholder tydeligt hørbare impulser. Der kan findes inspiration i Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1, 2001, ”Impulsstøj. Objektiv målemetode for impulsers tydelighed og for tildeling af impulstillæg”. Impulser fra andre aktiviteter fx dørsmæk skal også vurderes.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top