Skip to content

FAQs

2009-14: Kan en virksomhed, som i sin miljøgodkendelse ikke er afkrævet dokumentation for LF, infralyd og vibrationer, afkræves at dokumentere dette siden hen? (der er kommet klager over dette).

Ja, det kan virksomheden godt. Hvis det på godkendelsestidspunktet blev vurderet, at der ikke ville forekomme lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer af betydning, og der derfor ikke er fastsat vilkår herfor, giver §41a stk. 2 i Miljøloven mulighed for at tage det op og fastsætte grænseværdier i et påbud – indenfor retsbeskyttelsesperioden – hvis der er belæg for det.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top