Skip to content

FAQs

2009-08: En varmepumpe, som er opsat på ydervæggen til en frisørsalon (der ejer apparatet) giver anledning til støj uden for vinduerne til lejlighederne, der ligger på etagerne over frisørsalonen. Der er foretaget støjmålinger uden for vinduerne til den værst belastede lejlighed. Skal den bygningstransmitterede støj inde i lejligheden også dokumenteres jf. Vejledningerne fra Miljøstyrelsen nr. 5 og 6/1984 (ekstern støj) og nr. 9/1997 (lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer)?

Spørgsmålet er sikkert opstået, fordi man normalt opfatter bygningstransmitteret støj som et problem, der opstår på grund af maskineri opstillet internt eller aktiviteter, der forgår indendørs. Men selv om – i dette tilfælde – varmepumpen er monteret eksternt, kan det også være relevant at dokumentere, at grænseværdierne for det indendørs støjniveau er overholdt, når der er risiko for, at der er betydende støjtransmission igennem bygningsdelene.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top