Skip to content

FAQs

2009-07: En certificeret person har beregnet støjbidraget fra en motocrossbane, omkring hvilken der ligger en række boliger. Forholdsvis tæt på banen ligger en spejderplads med en shelter, der benyttes til overnatning nogle gange om året. Naboerne har inddraget spejderne i en fælles klage til kommunen vedrørende valg af immissionspunkter, idet spejderpladsen ikke er repræsenteret i beregningerne. Spørgsmålet er, om der gælder en støjgrænse for dette område, og hvad den i givet fald er?

En shelter gør ingen bolig. Kommunen må afgøre, om det område, shelteren ligger i, samlet set er berettiget til at betragtes som et støjfølsomt naturområde, og hvilke konsekvenser de i givet fald vil gøre gældende for de støjende anlæg mv., der ligger i nærheden. Ellers er den administrative erfaring med motorsport (og skydebaner), at der ikke skelnes mellem sommerhuse og helårshuse; ligger de samlet i et område, bruger man grænserne for boligområde, og ellers ser man på de enkelte boliger, der ligger spredt omkring. Men det kræver altså, at det er en rigtig bolig – evt. sommerbolig.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top