skip to Main Content

FAQs

2009-06: Lastbiler kører fra offentlig vej ind på privat fællesvej (der deles af klager (firma 1) og firma 2, der modtager lastbilerne) og videre til firma 2’s grund. Det er uklart, hvem der ejer den private fællesvej (firma 1 eller firma 2). Skal støjen fra kørsel på den private fællesvej betragtes som støj fra offentlig vej (alle har ret til at færdes på private fællesveje) eller betragtes som støj fra firma 2?

Da der er offentlig adgang til fællesvejen, er den i støjsammenhæng at betragte som en offentlig vej. Altså skal støjen fra lastbilerne kun medregnes, når der køres på firma 2’s grund.

Back To Top