skip to Main Content

FAQs

2009-05: Orientering nr. 40 ”Hvilke spilleregler gælder for støjen” har også givet anledning til dette spørgsmål: I afsnittet 3 om støjgrænser i konkrete bekendtgørelser omtales, at støjgrænsen skal overholdes af den samlede støj fra alle vindmøller i området. Er det ikke ”kun” den/de anmeldte vindmølle(r) der skal foreligge dokumentation for? Eller menes det, at man under støjvurderingen skal tage hensyn til allerede etablerede vindmøller i området?

Både i den tidligere og den nugældende vindmøllebekendtgørelse (nr. 1518 af 14. december 2006) er støjgrænserne gældende for den samlede støj fra alle vindmøller.

Back To Top