Skip to content

FAQs

2009-04: Orientering nr. 40 ”Hvilke spilleregler gælder for støjen” har givet anledning til følgende spørgsmål: Under afsnittet om ikke-godkendelsespligtige virksomheder beskrives, at tilsynsmyndigheden (normalt kommunalbestyrelsen) kan meddele påbud om at nedbringe, forhindre eller dæmpe støjen for visse aktiviteter. Det nævnes, at skoler ikke er omfattet, da en skole ikke er en fritidsaktivitet. Jeg forstår derfor ikke at børnehaver er med. En børnehave er vel sammenlignelig med en skole, eller defineres legen på legepladsen som organiseret blot fordi den er overvåget af voksne?

Spørgsmålet er af administrativ art, og derfor er Miljøstyrelsen rådspurgt i forbindelse med besvarelsen. Det fremgår af den kommenterede miljøbeskyttelseslov fra 1986, at bestemmelserne om regulering af støjulemper fra idrætsanlæg, fritidsklubber og lignende også omfatter børnehaver. Miljøstyrelsen har både i afgørelser og i vejledende udtalelser bemærket, at indgrebsmulighederne i Miljøbeskyttelsesloven ikke kan benyttes overfor støj fra skoler.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top