Skip to content

FAQs

2009-01: Må en certificeret person eller et DANAK/SWEDAC-akkrediteret målefirma både projektere en støjmur og efterfølgende eftervise virkningen af denne ved måling eller beregning?

RL 20/96 skelner mellem klagesager og anden form for dokumentation af ekstern støj. Bemærkningerne i Appendix 2 ”Bemærkninger om uvildighed” kan sammenfattes i nedenstående skema.

Kategori
Klassifikation af måleinstitutionen Klagesager Ikke-klagesager
1
Offentlige laboratorier, miljøkontrolenheder mv. Uvildig Uvildig
2
Rådgivende ingeniørfirma, laboratoriet er en integreret del af organisationen.Arbejdsmiljørådgivere (tidligere BST-centre og branche-BST). Ikke uvildig, hvis ”organisationen” har projekteret det, der klages over.Ellers uvildig. Uvildig
3
Laboratoriet er (en del af) et rådgivende ingeniørfirma, uafhængigt af moderfirmaet. Ikke uvildig, hvis laboratoriet selv har forestået projekteringen af det, der klages over.Ellers uvildig, også selv om moderfirmaet har projekteret. Uvildig
4
Erhvervsvirksomheders speciallaboratorier.Arbejdsmiljørådgivere (tidligere Virksomheds-BST). Ikke uvildig i sager mod virksomheden selv.Ellers uvildig. Uvildig

 

Ved ikke-klagesager forstås: 1) Prædiktering i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse, 2) egenkontrol og 3) kontrol af vilkår (rutinemæssig kontrol af vilkår, fx efter idrifttagelse af et anlæg eller gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger, men ikke kontrol af vilkår i forbindelse med en klage).

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top