Skip to content

FAQs

2008-06: En virksomhed har to afdelinger, hvorimellem der transporteres materialer og motoriserede arbejdsredskaber (kraner, gaffeltrucks og lign.). Transporterne foregår med ikke-indregistrerede køretøjer på offentlig vej. Skal disse transporter medregnes i det samlede støjbidrag fra virksomheden?

Som udgangspunkt skal støj fra kørsel til og fra en virksomhed ikke regnes med, når virksomhedens støjbidrag gøres op (jf. spørgsmål 06-13). Støj (og øvrige gener) fra trafikken til en virksomhed kan reguleres, når en godkendelsespligtig virksomhed søger om godkendelse. Der er dog enkelte fortilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har besluttet, at kørsel mellem en virksomheds to afdelinger på hver side af en offentlig vej skulle medregnes/måles som en del af virksomhedens støjemission. I et andet tilfælde besluttede tilsynsmyndigheden, at der skulle foretages beregninger både med og uden denne trafik, og traf på det grundlag en beslutning om, at trafikken på offentlig vej skulle medregnes. Det er i sidste ende tilsynsmyndigheden (oftest kommunen), der skal tage beslutningen.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top