skip to Main Content

FAQs

2008-04: Er støj fra det offentlige fortov ved et diskotek (ventende gæster, dørmandssnak mv.) en del af virksomhedsstøjen og derfor omfattet af diskotekets støj.

Støj i det offentlige rum skal reguleres efter ordensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005). Ved målinger af støj fra et diskotek skal man ikke medtage perioder med betydende støj fra dørmænd og gæster.

Back To Top